Nahajate se na arhiviranem spletnem mestu 50. Tedna slovenske drame - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

50. Teden slovenske drame

Torek, 21. januar 2020

Festivalske priprave na jubilejni Teden slovenske drame

Z novinarske konference pred 50. Tednom slovenske drame

Na fotografiji od leve proti desni: dramaturginja in umetniška vodja Marinka Poštrak, selektor letošnnjega tekmovalnega in spremljevalnega programa, Marko Sosič ter direktorica Prešernovega gledališča Kranj, Mirjam Drnovšček
Na fotografiji od leve proti desni: dramaturginja in umetniška vodja Marinka Poštrak, selektor letošnnjega tekmovalnega in spremljevalnega programa, Marko Sosič ter direktorica Prešernovega gledališča Kranj, Mirjam Drnovšček
 Festivalske priprave na jubilejni Teden slovenske drame

50. Teden slovenske drame

Izbor predstav

Utemeljitev

          V drugem, zaključnem letu svojega mandata sem si za jubilejno 50. izvedbo festivala Teden slovenske drame ogledal 48 predstav, od teh jih je bilo uradno prijavljenih 28. V živo sem si ogledal 43 predstav, pet pa na videoposnetku, med slednjimi so bile tri predstave iz tujine, saj se je vodstvo Prešernovega gledališča Kranj odločilo, da za jubilejno izvedbo festivala konkurirajo tudi predstave, ki so nastale v tujini po slovenski dramski predlogi.

          Predstave, ki sem si jih ogledal, so bile premierno uprizorjene leta 2019 v produkciji tako institucionalnih kot tudi drugih gledaliških hiš in ustanov. Svoj izbor sem zasnoval predvsem med izrazito dramskimi teksti, pri ogledu pa se nisem odrekel predstavam, ki svoj jezik razvijajo v različnih inačicah dramskih, postdramskih, performativnih in drugih poetik, s katerimi nakazujejo nova iskanja znotraj sodobne gledališke govorice. Izbiral sem tudi med predstavami z izrazitim režijskim branjem v povezavi z uprizoritveno poetiko in estetsko inovativnostjo. Osnovni kriterij pa je bila vsebinska in estetska celovitost ter slojevitost izvedbe posameznih predstav, ne nazadnje pa tudi vse tisto, s čimer se je posamezna predstava dotaknila moje estetske, družbene, socialne in civilne zavesti.

          Letošnje predstave, ki sem jih uvrstil v tekmovalni in spremljevalni program, so tako s tematskega kot tudi z estetskega vidika precej različne, po mojem mnenju pa jih vendarle povezujejo teme, ki se dotikajo temeljnih vprašanj človekovega bivanja. Od preizpraševanja krivde do odgovornosti oziroma neodgovornosti posameznika do sočloveka in družbe, odgovornost družbe do posameznika, razpad družine kot prispodoba razpada samega naroda, nesmisel izdajstev in maščevanj, veliko je vprašanj, ki se odpirajo na temo ljubezni in erosa, ženskega vprašanja pa tudi na temo neizrekljive samote in samotnosti, iskanja lastnega obraza, človekovega cinizma ter mnogoterih eksistenčnih in eksistencialnih vprašanj, ki jih človeku postavlja sodobni družbeni ustroj, ki mu prepogostoma izničuje dostojanstvo in pred katerim je človek skoraj vselej nemočen.

           

          Sicer pa se je v meni v dveh letih utrdila misel, da slovenski teater ostaja na visoki estetski ravni, v njem pa si tudi igralci, avtorji in režiserji mlajše generacije suvereno utirajo pot.

          Ob tem mi dovolite še kratko misel: zato, da bi se jubilejna 50. izvedba Tedna slovenske drame v popolnosti osmislila, bi si želel, da vodstva gledališč, ki bodo sodelovala na festivalu, storijo vse, da se predstave tako v tekmovalnem kot tudi v spremljevalnem programu odigrajo tu, kjer ima festival svoj domicil, v Prešernovem gledališču in na lokacijah, za katere se bo organizator dogovoril s posameznimi gledališkimi hišami ali skupinami.

          Pred razgrnitvijo programa ter ob zaključku svojega mandata izražam zahvalo vodstvu Prešernovega gledališča za ponovno izkušnjo, izkazano zaupanje in bližino, saj je samotno delo selektorja kdaj pa kdaj vendarle potrebovalo logistično podporo. Ravno tako se zahvaljujem vsem gledališkim hišam in skupinam, ki so vselej poskrbele za nemoteno opravljanje moje naloge, in ne nazadnje tudi vam novinarjem, ki iz leta v leto sledite festivalu in o njem poročate.

Marko Sosič

pisatelj in režiser,

selektor Tedna slovenske drame 2020

 

 

TEKMOVALNI PROGRAM

(vrstni red ne pomeni hierarhične lestvice)

 

 • Simona Semenič: TO JABOLKO, ZLATO, režija Primož Ekart

Zavod Imaginarni, koproducenti Cankarjev dom, SNG Drama Ljubljana in Mestno gledališče ljubljansko

 • Neda R. Bric: DR. PREŠEREN, režija Neda R. Bric

Prešernovo gledališče Kranj

 • Dane Zajc: GRMAČE, režija Nina Rajić Kranjac

Drama SNG Maribor, koprodukcija s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor

 • Avtorski projekt POGOVORI O LJUBEZNI, režiser Jernej Lorenci

SNG Drama Ljubljana, Kraljevo gledališče Zetski dom na Cetinju (Črna gora)

 • Slavoj Žižek: ANTIGONA, režija Angela Richter

Hrvaško narodno gledališče v Zagrebu (Hrvaška)

 • Andrej Rozman - Roza: BAAL, režija Vito Taufer

Slovensko mladinsko gledališče

 • Katarina Morano, Žiga Divjak: SEDEM DNI, režija Žiga Divjak

Mestno gledališče ljubljansko

 

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM

(vrstni red ne pomeni hierarhične lestvice)

 

 • Nejc Gazvoda: MOSTOVI IN BOGOVI, režija Aleksandar Popovski

Drama SNG Maribor

 • Varja Hrvatin: VSE SE JE ZAČELO Z GOLAŽEM IZ ZAJČKOV, režija Eva Kokalj

    Produkcija: Društvo KUD Krik, koprodukcija: JSKD v sodelovanju z Novo pošto

 • Po motivih Marka Breclja in Marka Mlačnika: BIOKOZMIZEM::IZREKA, režija Dragan Živadinov

   Zavod Delak

 • Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO, režija Vito Taufer

     SNG Nova Gorica, Gledališče Koper

 • Vinko Möderndorfer: LEP DAN ZA UMRET, režiser Mikhail Zayets

    Dramsko gledališče iz Novorusiska (Rusija)


Iskalnik